🎲mikrobloggeriet olormolorm-39 · olorm-40 · olorm-41

OLORM-40: trust, but verify

Betyr det å stole på folk å slippe kontrollen?

Det er lite givende å hjelpe til når en person tviholder på all kontroll, og vil ta alle beslutningene. Når en person skal bestemme alt, er det lite plass til mitt bidrag.

Én mulighet er å slippe kontrollen fullstendig. Før gjorde jeg jobben, nå er det noen andre som gjør jobben. Det får bli hva det blir.

Ulempen med å slippe kontrollen fullstendig er at man ikke får en overgangsperiode. Kunnskap blir borte.

Et alternativ er å gi tillit, men verifisere hva som skjedde.

Gi rom til at folk kan gjøre sitt beste. Bidra etter beste evne selv. Så ser du hva som skjer. Og etterpå verifiserer du om det som skjedde var det du ønsket at skulle skje. Er du fornøyd eller misfornøyd? I begge tilfeller bør du kanskje snakke med personen som gjorde jobben.

—Teodor


Frasen “trust, but verify” ble mye brukt av Reagan under avtalene for nedrustning av atomvåpen på 80-tallet. Frasen har sin egen side både på Wikipedia og på Wiktionary. Jeg har også skrevet om grad av kontroll i lederskap i kontekst av et Elm-kurs jeg lagde og holdt for Kodeklubben Oslo i 2017.