đŸŽČ — mikrobloggeriet luke — luke-13 · luke-14 · luke-15

PĂ„lydende

Kontekst er antall aksjer i et selskap og aksjekapital ved oppstart av nytt selskap.

Dett mÄ ikke forveksles med selskapsverdi, som ofte brukes ved kapitalutvidelse (ogsÄ kalt emisjon).

Si at et selskap opprettes:

Da kan man selv velge antall aksjer i selskapet. Det er ganske normalt Ä velge 30 000 aksjer. Siden det er et krav om at selskapet mÄ ha en aksjekapital pÄ minimum NOK 30 000,- ved oppstart, sÄ blir da pÄlydende NOK 1,- per aksje.

Man kan ogsÄ velge Ä ha 100 000 aksjer og sette inn en aksjekapital pÄ NOK 100 000,-. Da blir pÄlydende ogsÄ NOK 1,- per aksje.

Man kan velge Ä ha 100 000 aksjer og sette inn NOK 50 000,-. Da blir pÄlydende NOK 0,5 per aksje.

—Rune