🎲mikrobloggeriet lukeluke-2 · luke-3 · luke-4

LUKE-3 - Risikoanalyse i flere land

Noe av det beste jeg vet er å se på problemer fra forskjellige vinklinger. Den gaven håper jeg å kunne gi videre til dere i min juleluke. Jeg skal fortelle om to vinklinger risikoanalyse kan ha. Grovt forenklet som den franske 🇫🇷 og den tyske 🇩🇪.

Risikoanalyse viktig på en måte som avslører verdiene våre, angår samfunnet, og som mange derfor har en mening om. Hva er risikoen ved vaksinering, å legge en motorvei gjennom byen eller å utsette byggingen av et nytt sykehus? På et eller annet rom, eller kanskje i en mailboks, ligger en stor bunke med ark. I et møterom i tredje etasje går noen gjennom en powerpoint presentasjon med kule grafer og Microsoft fonter.

Her kommer to typer slides du lett kunne se i en sånn bunke. Hver og en knyttet til et land, så blir det lettere for deg å huske dem i ettertid. Begge brukes når det kommer til risikovurderinger av transportsystemer.

GAMAB 🇫🇷

GAMAB er en forkortelse for Globalement Au Moins Aussi Bon1, og er kanskje noe av det franskeste du kan si? Det oversetter til noe som: “Som helhet, skal systemet være minst like bra”. Så vi ønsker alltid å betrakte systemets risiko som en helhet. Alt vi gjør med systemet burde alltid være like bra, eller bedre som det alltid har vært. Regner med det finnes en annen metode for å se på nye systemer, men har ikke sjekket.

MEM 🇩🇪

I Tyskland er det vanlig å bruke “Minimum Endogenous Mortality”. Tyskerne ser på systemets bidrag til dødelighet, gjennom noe de kaller “Teknologiske dødsfall”. Kortfattet er dette dødsfall som skyldes systemet ditt, eller effekter av systemet ditt. Maskinulykker, ting du bare gjør på det stedet (sportsulykker også), defineres med bokstaven R og måles i dødsfall per person per år.

Vi lager oss en baseline Rm for den gruppen mennesker som har lavest dødelighet. Dette tallet er lavest for de av oss mellom 5 og 15 år. Så setter vi oss regelen at systemene våre ikke får lov til å øke dødeligheten til denne gruppen betraktelig. Det er rett og slett regelen for MEM. Nå mangler vi bare noen tall, så si at vi har:

Så er risikovurderingen din basert på hvor mange dødsfall du ser for deg per person per år.

Samme problem, to løsninger

Så skal vi sette i gang med den utbedringen vi planla for transportsystemet vårt? Vel, det spørs litt. Er den bedre enn den gamle, eller går den over smerteterskelen vår?

BONUS

For de av dere som ikke har fått nok, så finnes det mange flere måter å se på risiko. En av mine favoritter er et FN prinsipp vedtatt i 1992 i Rio de Janeiro. The Precautionary Principle:

Where there are threats of serious or irreversible environmental damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing effective measures to prevent degradation

Eller i mine ord:

The absence of evidence, is not the evidence of absence.


  1. glɔbaləmət‿ o mwɛ̃z‿ osi bõ, for fonetiske nerder.↩︎