🎲mikrobloggeriet olormolorm-46 · olorm-47 · olorm-48

Java 21 pattern matching

Pattern matching i Java har blitt bra!

JEP 441: Pattern Matching for switch

For eksempel, la oss lage en ny Optional-type av records og sealed interface:

sealed interface Maybe<T> {}
record Some<T>(T val) implements Maybe<T> {}
record None() implements Maybe {}

(En record er bare en enkel data-klasse som ikke kan utvides eller muteres. På grunn av sealed vet kompilatoren nå at Maybe kun kan bestå av Some og None.)

Det stilige nå er at vi kan gjøre switch som sikrer håndtering av alle mulige tilfeller:

String fun(Maybe<Integer> n) {
  return switch (n) {
    case None ignore -> "nothing";
    case Some(var i) -> String.format("%d.0", i);
  }; // ^begge trengs for å få kompilert!
}

Det er mulig å nøste og kombinere, la oss lage en til type:

public sealed interface Contact {
  record Email(String mail) implements Contact{}
  record Phone(int prefix, int number) implements Contact{}
}

Og vi kan matche slik:

void handle(Maybe<Contact> c) {
  switch (c) {
    case None none -> {}
    case Some(Contact.Email e) -> sendEmail(e.mail);
    case Some(Contact.Phone p) -> phone(p.number);
  }
}

Om vi ønsker kan vi matche Phone(int pre, int num) i stedet for Phone p også :)

(P.S. Hvis de ulike typene ikke ligger samme sted som sealed-interface-et/klassen trengs permits: sealed interface Contact permits Email, Phone {)

—Richard Tingstad