🎲mikrobloggeriet olormolorm-47 · olorm-48 · olorm-49

OLORM-48: Løs kobling

Jeg har trampet høylytt og sagt at du er ansvarlig for å bygge delt forståelse av hva som er bra, innenfor din ekspertise. Jeg er også ansvarlig for å bygge delt forståelse av hva jeg synes er bra.

Så hva er god kode?

God kode er løst koblet

God kode er delt i moduler der hver modul er løst koblet fra andre moduler.

Men hva er løs kobling?

Jepp, det er det gode spørsmålet. Jeg vil ikke komme med en formell definisjon av hva løs kobling er; jeg vil heller komme med noen eksempler.

tettere koblet løsere koblet
package.json har 20 avhengigheter package.json har 16 avhengigheter
modul A bruker 6 funksjoner i modul B modul A bruker 3 funksjoner i modul B
modul A bruker modul B, modul B henter tilstand i applikasjonen selv module A bruker modul B, all informasjon sendes som eksplisitte funksjonsparametre
for å jobbe på en app, kan jeg kjøre kun koden jeg bryr meg om for å jobbe på en app må jeg starte 7 ting jeg ikke vet hva er
enhetstestene krever at databasen kjører enhetstestene krever ikke at databasen kjører
jeg må ut og teste i test- eller prodmiljøer for å finne ut om det funker jeg kan kjøre det jeg bryr meg om lokalt

Liksom-løs kobling som egentlig er tett kobling

Å splitte kode i noe kode en plass og noe kode en annen plass gir oss ikke nødvendigvis løsere kobling. I verste fall har vi like tett koblet kode, som nå er to plasser. Da har vi alle problemene vi hadde før (koden er fortsatt tett koblet), men enda et problem: vi må huske på at noen av koden er et annet sted, og vi må vite hva som skjer der for å få gjort noe.

Det er vanskelig å sikre løs kobling

Da jeg først hørte James Reeves si noe ala “developers develop a smell for coupling and learn to avoid it”, skjønte jeg ikke hva han mente. På det tidspunktet hadde folk betalt meg for å skrive kode i nærmere fem år. Hva betyr det, liksom? Hva har det å si?

I dag ser jeg på kobling som en tung ryggsett. Hver kobling koden din har til annen kode er en stein i ryggsekken. Det er tyngre å gå når ryggsekken er full av stein!

Ekstrem kobling: sykliske avhengigheter

Hvis modul A kaller på modul B, og modul B også kaller tilbake på modul A, er ting så ille som de kan bli! Du kan nå verken endre A uten å endre B, eller endre B uten å endre A. Her er to ting du kan gjøre:

 1. Slå sammen til én modul. Hvis begge modulene bruker den andre, har du ikke fått fordelene med å splitte i moduler. Så gå videre med én! Kanskje dette burde være én modul. Skal du bruke gjensidig rekursjon (“mutual recursion”), begge funksjonene kjenne hverandre (med mindre du bruker en tilstandsmaskin eller noe sånt, men det har ikke jeg hatt behov for å gjøre i praksis ennå.)

 2. Splitt koden i fire. Trekk først ut grensesnittet mellom modul A og modul B. Putt grensesnittet i modul G. Skriv nå modul A og modul B om til å kun være avhengig av grensesnittet. I statiske språk blir dette typer, og/eller “interfaces” (Go, java), “traits” (Rust) eller typeklasser (Haskell). Skriv en siste hovedmodul H der du bruker både modul A og modul B. Til slutt får du disse avhengighetene:

  H -> A
  H -> B
  A -> G
  B -> G

  Hovedmodulen (H) heter ofte “main”, og vet det den må vite for å starte applikasjonen.

For å få løsere kobling, må du sannsynligvis gå saktere fram.

Når du har noe som funker, tar du deg tiden til å se på hvordan koden henger sammen? Burde koden henge sammen på den måten? Den koden du skriver blir liggende i kodebasen! Når du nettopp har skrevet koden, kjenner du best hvordan den fungerer. Senere blir det vanskeligere å splitte opp.

—Teodor