🎲mikrobloggeriet olormolorm-48 · olorm-49 · olorm-50

Send signaler til kommando

Jeg kjører for tiden en kommando som tar lang tid og inneholder en sleep for å ikke overvelde systemer den kaller:

cat big | while read in
 do
  echo $in
  sleep 1
 done | process

Ulempen med statiske, langlevde kommandoer er at endringer krever omstart.

Jeg ville justere sleep 1 under kjøring, og en måte å gjøre dette på er å bruke signaler:

cat big | (
 trap 'i=$((i+1))' USR1
 trap 'i=$((i-1))' USR2
 sh -c 'echo Signal $PPID' >&2
 i=1
 while read in
 do
  echo $in
  sleep $i
 done) | process

(Visste du at du kan blande imperativ kode inn i en pipeline sånn?)

Hvis denne skriver ut Signal 139 kan jeg gjøre:

kill -s USR1 139 # inkrementer $i
kill -s USR2 139 # dekrementer $i

—Richard Tingstad

P.S. Inspirert av (GNU) xargs.