🎲mikrobloggeriet olormolorm-49 · olorm-50 · olorm-51

OLORM-50: For mye opsjonalitet

Hvor mye bør man eksperimentere i bredden? Når bør man smalne sammen?

I design thinking snakkes det om expandering (expand) og kontrahering (contract).

Så hva er opsjonalitet? En opsjon er noe du kan velge å gjøre. Mye opsjonalitet er bredt handlingsrom. Du har mange ting du kan velge å gjøre. Lite opsjonalitet er smalt handlingsrom. Du har én eller ingen ting du kan gjøre.

Symptomer på for lite opsjonalitet

Når det gjøres én bred beslutning tidlig og den følges slavisk, hvordan vet man at man gjør rett ting? I produktsammenheng snakkes det om “outcome over output”. Målene du setter bør være effekter du vil oppnå, ikke ting du skal gjøre. Hvorfor? Fordi målet er ikke at det gjøres jobb. Målet er å løse problemer!

Når jobben blir målet, er typisk problemet for lite opsjonalitet. I stedet for å løse problemer, gjør vi oppgaver.

Symptomer på for mye opsjonalitet

Så, hva skjer når du får for mye opsjonalitet?

Begrens work in progress!

Når du har for mye opsjonalitet, må du begrense work in progress. Du må begrense hvor mange ting du driver med samtidig. Det gjør du ved å si nei!

Men du trenger ikke si “nei, det kommer jeg ikke til å gjøre, det du spør om er dumt”. Fordi det er ikke det du mener. Det du mener er å si at du ikke har kapasitet til å begynne å se på dette nå.

Kutt scope

For mye opsjonalitet for jobben du gjør betyr at du gjør for mange ting på én gang.

Det kan også være for mye opsjonalitet i produktet du lager.

I Mikrobloggeriet har vi støtte for temaer. Du kan scrolle nederst på forsiden og velge tema. Det synes jeg er gøy! Vi har laget oss handlingsrom til å eksperimentere med temaer.

I dag lager denne eksperimenteringen friksjon. Olav og Neno har jobbet med stilsetting av nettsiden. I det arbeidet har ikke temasystemet vært til nytte—det har vært til hinder.

Hva kan vi gjøre? Én mulighet er å slette temasystemet og begynne på nytt.

I kodespråk er temasystemet en dårlig abstraksjon. Temasystemet skulle abstrahere spesifikke temaer vekk fra generelle regler. I praksis er abstraksjonen for lite fleksibel, fordi Neno og Olav ikke får gjør det de ønsker.

Har du passe mye opsjonalitet i hverdagen?

Hvis du har for lite opsjonalitet kan du utfordre oppgaver og spørre hvorfor dette skal gjøres. Hvis du har for mye opsjonalitet, kan du si nei til jobb eller kutte variasjon i produktet du lager.

Vil du ha mer lesestoff?

Les Let a 1,000 flowers bloom. Then rip 999 of them out by the roots. av Peter Seibel. Den er bra!

—Teodor, 2024-02-09