🎲mikrobloggeriet olormolorm-50 · olorm-51 · olorm-52

Linjer i fil A som ikke er i B

Hvis du har to tekstfiler, A og B, hvordan finner du alle linjene i A som ikke er i B?

A - B

(Et eksempel-brukstilfelle er å filtrere ut linjer som allerede er behandlet.)

Mitt goto-verktøy er grep 👇

grep

grep -F -f B -v < A

# search a file for a pattern
# 
#  -F, --fixed-strings
#   Match using fixed strings. Treat each pattern specified as a string
#   instead of a regular expression. (-F is specified by POSIX.)
# 
#  -f pattern_file, --file=pattern_file
#   Read one or more patterns from the file named by the pathname
#   pattern_file. Patterns in pattern_file shall be terminated by a <newline>.
#   (-f is specified by POSIX.)
# 
#  -v, --invert-match
#   Select lines not matching any of the specified patterns.
#   (-v is specified by POSIX.)

grep er generelt veldig rask, men med stor pattern_file så går det sakte. Hvis filene kun består av ASCII kan vi bruke prefiks LC_ALL=C grep for å øke ytelsen noe, men det hjelper ikke så mye. Hvilke andre alternativ har vi?

hash set

Ett nivå lavere enn å kjøre en database er å bare huske linjene i minnet vha. f.eks. Python, Node.js eller awk:

awk 'BEGIN{
 while(getline < "B") seen[$0]++
 close("B")
}
!seen[$0]' < A

Awk består av ett eller flere pattern{ action } der BEGIN er et spesielt pattern som kjører før input (A) behandles, og !seen[$0] får default action { print $0 } siden ingen er angitt. ($0 er ei tekstlinje.)

Hvis du ikke vil holde hele B i minnet eller bruke et ekstra programmeringsspråk finnes det noen flere enkle kommandoer. 👇

join

Hvis A og B har én identifiserende kolonne (eller ett ord), kan vi bruke sort og join:

sort -oA A
sort -oB B

join -v 1 A B

# join - relational database operator
#
# The join utility performs an “equality join” on the specified files and
# writes the result to the standard output. The “join field” is the field in
# each file by which the files are compared. The first field in each line is
# used by default. There is one line in the output for each pair of lines in
# file1 and file2 which have identical join fields. Each output line consists
# of the join field, the remaining fields from file1 and then the remaining
# fields from file2.
#
#  -v file_number
#   Instead of the default output, produce a line only for each unpairable
#   line in file_number, where file_number is 1 or 2.

Hvis du ikke vil tenke på kolonner, kun hele linjer, er siste kommando perfekt. 👇

comm

comm -2 -3 A B

# compare two sorted files line by line
#
# three text columns as output: lines only in file1, lines only in file2, and
# lines in both files.
#
#  -1   Suppress the output column of lines unique to file1.
#  -2   Suppress the output column of lines unique to file2.
#  -3   Suppress the output column of lines duplicated in file1 and file2.

Denne visste jeg ikke om før nylig, men den er like grunnleggende som grep — fra 1973! (De nyere join og awk er “bare” fra 1979.)

Jeg synes disse gamle verktøyene er kjempefine og nyttige den dag i dag.

Har du andre måter å filtrere ut eksisterende linjer? Jeg vil gjerne høre.

— Richard Tingstad